1. SAUKHYAM, Goa

 

2. TOILE - Khar, Mumbai

 

 

3. Sublime Factory, Banglore Club, Ashok Nagar

Related image

 

4. Studio Y - Safina Plaza, Banglore 

Image result for studio y bangalore karnataka

 

5. Jaipur Modern - Sardar Patel Marg, Panch Batti, Jaipur

Image result for jaipur modern