1. SAUKHYAM, Goa

SAUKHYAM, Goa

2. THE PROJECT CAFE, Goa

THE PROJECT CAFE, Goa

3. THE PEPPER HOUSE, Kochi

THE PEPPER HOUSE

4. TATSAT, Hauz Kaus, Delhi

TATSAT, Hauz Kaus

5. MISRI, Suryagarh, Jaisalmer

MISRI, Suryagarh

6. TOILE - Khar, Mumbai

TOILE - Khar

7. Sublime Factory, Banglore Club, Ashok Nagar

Related image

8. Studio Y - Safina Plaza, Banglore 

Image result for studio y bangalore karnataka

9. Jaipur Modern - Sardar Patel Marg, Panch Batti, Jaipur

Image result for jaipur modern