1. SAUKHYAM, Goa

2. THE PROJECT CAFE, Goa

3. THE PEPPER HOUSE, Kochi

4. TATSAT, Hauz Kaus, Delhi

5. MISRI, Suryagarh, Jaisalmer

6. TOILE - Khar, Mumbai

7. Sublime Factory, Banglore Club, Ashok Nagar

Related image

8. Studio Y - Safina Plaza, Banglore 

Image result for studio y bangalore karnataka

9. Jaipur Modern - Sardar Patel Marg, Panch Batti, Jaipur

Image result for jaipur modern